ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Целта на проекта е Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и спад в продажбите спрямо предходни отчетни периоди

БЕНЕФИЦИЕНТ: СОЛИДО КОЗМЕТИКС ЕООД
Договор № BG16RFOP002-2.073-4571-C01
Обща стойност: 10 000 лв, от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране
Начало: 17.07.2020
Край: 17.10.2020

Solido Cosmetics - All rights reserved
Изработка на уеб сайт itBugs.net
popup banner